Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Astra formance Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 181 B l 02-222 Warszawa, NIP: 5223222906, REGON: 52171868800000, KRS:0000965516, adres email: clients@astraformance.com

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe Astraformance Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 • kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 • obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 • dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 • analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Astraformance Sp. z. o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 • w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

 • Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
 • Imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą. Również przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki zostaniesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mogli Cię zidentyfikować;
 • E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania, na Twój e-mail wysyłamy również decyzję o przyznaniu pożyczki;
 • Numer PESEL – przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki zostaniesz proszony o podanie swojego numer PESEL, tak abyśmy mogli Cię zidentyfikować;
 • Numer dokumentu tożsamości – przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki zostaniesz proszony o podanie numeru swojego dokumentu tożsamości, tak abyśmy mogli Cię zidentyfikować;
 • Telefon – za pomocą numeru telefonu kontaktujemy się z Tobą i odpowiadamy na Twoje zapytania, Twój numer telefonu służy również do przesłania informacji o przyznaniu pożyczki za pomocą wiadomości tekstowej;
 • Wykształcenie – ta dana jest wymagana przez naszych pożyczkodawców;
 • Stan cywilny – ta dana jest wymagana przez naszych pożyczkodawców;
 • Źródło dochodu – ta dana jest nam niezbędna do określenia Twojego źródła utrzymania, a co za tym idzie identyfikacji Twojej wypłacalności;
 • Dochód netto – ta dana jest nam niezbędna do identyfikacji Twojej wypłacalności;
 • Adres zamieszkania – adres zamieszkania pozwoli Cię zidentyfikować;

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.fanko.pl przekazujemy:

• Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
• Pożyczkodawcom, którzy decydują o przyznaniu pożyczki, tj.:
Paytree SA z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000996923, REGON 221973237, NIP 5842733734

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.fanko.pl przechowujemy 10 pełnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

Jakie masz prawa?

Twoje prawa to:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Czy musisz podawać dane?
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz kontaktowy, a my mogli się z Tobą skontaktować z informacją zwrotną oraz w momencie, w których wypełnić nasz formularz w celu uzyskania pożyczki.
Automatyczne podejmowanie decyzji
Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania przez Astra formance Sp. z o.o.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu optymalnego działania. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close